Wie zijn / wat is Boost?

Wat is Boost Gorredijk?
Een projectgroep opgericht door een aantal actieve ondernemers uit Gorredijk.

Wat is het doel van Boost Gorredijk?
Het nog aantrekkelijker maken van het centrum van Gorredijk voor haar bewoners en omliggend verzorgingsgebied.

Voor wie doen wij het?

 • Voor de bewoners van Gorredijk, zodat het nog leuker wordt om in eigen dorp te winkelen, recreëren en wonen.
 • Voor de ondernemers in het centrum, hoe gezelliger het centrum, hoe meer bezoekers, hoe hoger de omzet.
 • Voor de consumenten uit omliggende dorpen en plaatsen, zodat er in de omgeving een mooie plaats is waar men kan winkelen en recreëren.
 • Voor alle ondernemers en bewoners in Gorredijk om te laten zien dat er pas wat verandert als je zelf actie onderneemt en bij voorkeur samen!
 • Voor ons zelf omdat wij het gewoon erg leuk vinden!

 

Welke rol vervult Boost Gorredijk?

 • Bedenken plan
 • Regelen van projectleider plan
 • Meehelpen uitwerking plan
 • Regelen financiële middelen en/of sponsoring plan
 • Regelen vrijwilligers voor uitvoering plan
 • Begeleiding uitvoering plan
 • Overdragen van plan voor onderhoud lange termijn aan bestaande verenigingen cq ondernemers

 

Wat voor projecten vallen hier onder?

 • Het invullen van leegstaande panden
 • Het opknappen van bestaande en leegstaande panden
 • Het opknappen van stegen
 • Regelen van beplanting in het centrum
 • Informatiepunt regelen
 • Informeren centrumbezoekers met Wist-u-datjes..
 • Etc.

 

Hoe kan ik bijdragen aan Boost Gorredijk?
Als je het leuk vindt een bijdrage te leveren aan Boost Gorredijk dan stellen wij dat zeer op prijs! Dat kan als volgt:

 • Meld je aan als vrijwilliger via vrijwilliger@boostgorredijk.nl
 • Doneer aan Boost Gorredijk op rekeningnummer: NL57 RABO 0137545320 onder vermelding van je naam en contactgegevens
 • Doneer in de vorm van het inzetten van je kwaliteiten of materiaal voor bepaalde projecten. Dit kun je bekend maken via info@boostgorredijk.nl

 

Alvast bedankt namens “Team Boost”!